✓ Snel en eenvoudig vergelijken

 
 

Ons privacybeleid

  • De verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). Toezicht op het nakomen van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  • Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op die manier stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verkregen.
  • Je gegevens zullen niet ter beschikking aan derden worden gesteld. Tenzij er een aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. Wij zullen het in dat geval expliciet vermelden.
  • Er zal door ons nooit commercieel misbruik van de door jou verstrekte gegevens worden gemaakt.
  • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links, banners of module met deze website zijn verbonden.
  • Voor algemene informatie over de AVG kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je wordt aangeraden dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Google Analytics

Google Analytics gebruiken wij om te zien hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt. Daarmee kunnen we onze website verbeteren. Om je als unieke gebruiker te herkennen, ook als je op een ander apparaat de website bezoekt, plaatsen we hiervoor een cookie in je browser en wordt deze verpakt tot een niet te herleiden identifier. Wanneer we een test met twee versies hebben lopen, kunnen we daarmee ook zien welke versie van een bepaalde pagina je hebt bezocht. Deze gegevens blijven 38 maanden geldig.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder de diverse aanbieders), die met deze website zijn verbonden door middel van links. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan, voordat je gebruik maakt van de betreffende websites, de privacyverklaring van deze websites te raadplegen.

 

Wij hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.